Σήμα Επιπέδου Αφετηρίας

Κέρδισες το Σήμα Επιπέδου Αφετηρίας.

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στη συνήθη βιώσιμη επιχείρηση του σήμερα. Η επιχείρηση ακολουθεί τον νόμο και ό,τι είναι απαραίτητο και μπορεί να αξιοποιεί ad hoc τις βιώσιμες ευκαιρίες που παρέχονται, αλλά δεν διαθέτει πολιτικές που να αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τους πέντε ΣΒΑ.

 

Αποτελέσματα