Σήμα Επιπέδου Δράσης

Κέρδισες το Σήμα Επιπέδου Δράσης.

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε μια ευέλικτη επιχείρηση που δημιουργεί το πλαίσιο δράσης της ανταποκρινόμενη στις τάσεις και τους κανόνες της αγοράς, υιοθετώντας ένα βασικό πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη της στρατηγικής της σχετικά με τη βιωσιμότητα.

 

Αποτελέσματα