Σήμα Επιπέδου Συνείδησης

Κέρδισες το Σήμα Επιπέδου Συνείδησης.

Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση με ανεπτυγμένο πλαίσιο και στρατηγική σχετικά με τη βιωσιμότητα στο εσωτερικό της, κατάλληλα για μια επιχείρηση με προοδευτική σκέψη για τους ΣΒΑ και την παρακίνηση των πόρων της προς την επίτευξή τους.

 

Αποτελέσματα