Σήμα Επιπέδου Βέλτιστης Πρακτικής

Κέρδισες το Σήμα Επιπέδου Βέλτιστης Πρακτικής.

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στις κύριες απαιτήσεις της βιωσιμότητας και απονέμεται σε επιχειρήσεις με σαφείς βιώσιμους στόχους, κινητοποιημένη ηγεσία και επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σε θέματα βιωσιμότητας. Αυτή η επιχείρηση βρίσκεται στο κορυφαίο 5ο εκατοστημόριο της βιωσιμότητας που θα ήταν καλό να επιδιώκουν όλες οι επιχειρήσεις.

 

Αποτελέσματα