Σήμα Επιπέδου Παγκοσμίου Παραδείγματος

Κέρδισες το Σήμα Επιπέδου Παγκοσμίου Παραδείγματος.

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή της βιώσιμης καινοτομίας, υπερβαίνοντας τις συμβατικές αντιλήψεις και προσδοκίες για τη βιωσιμότητα και υιοθετώντας νέες καινοτόμες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των πέντε ΣΒΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές χαράζουν τη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός δοκιμάζοντας δημιουργικές και ανατρεπτικές ιδέες στο πλαίσιο των δικών τους πρακτικών όσον αφορά τη ριζοσπαστική δομή, την ιδιοκτησία, τη διανομή, τη δέσμευση, την ευθύνη και τη λογοδοσία.

 

Αποτελέσματα