Υποστήριξη νεαρών επιχειρηματιών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω ενός συστήματος πιστοποίησης από ομοτίμους

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες; Κατέβασε το εγχειρίδιο χρήσης εδώ.

Το έργο «Stars for Sustainable Development (Stars4SD) – Supporting youth entrepreneurs in meeting Sustainable Development Goals through a peer certification system project», στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, της καινοτομίας και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά, παρέχοντας υποστήριξη σε νέους/ες επιχειρηματίες και εκπαιδευτές/ριες σχετικά με πέντε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και την ευθυγράμμισή τους με τις πρακτικές τους. Οι πέντε, από τους συνολικά δεκαεπτά ΣΒΑ της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους επικεντρώνεται το έργο Stars4SD, είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ισότητα των φύλων, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων, και υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Το Δίκτυο STARS4SD

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το έργο, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ένα σύστημα επιβράβευσης. Το σύστημα επιβράβευσης του Stars4SD παρέχει δείκτες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση και ανάπτυξη κουλτούρας αειφορίας σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό. Οι δείκτες παρέχονται μέσω ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν τα μέλη του δικτύου αναφορικά με τις επιχειρηματικές τους πρακτικές. Με την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης, οι συμμετέχοντες/επιχειρήσεις λαμβάνουν έναν αριθμό αστεριών, ανάλογα με το πόσους πόντους έχουν συγκεντρώσει κατά τη συπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο αριθμός των αστεριών που απονέμονται αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο από τα συνολικά πέντε, το οποίο θεωρείται ότι έχει επιτύχει ο/η συμμετέχων/ουσα .

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης Stars4SD διατίθεται δωρεάν στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Stars4SD Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Μήνυμα εστάλη